Енергоменеджмент підприємств

    Енергоменеджмент підприємства- це сукупність знань, принципів, засобів і форм управління енергозбереженням з метою зниження витрат на енергетичні ресурси.
  Завдяки енергоменеджменту можна без великих фінансових витрат досягти істотної економії.

  Енергоменеджмент систем підприємства може забезпечити виявлення дефектів, поганої роботи і збоїв в енергоспоживаючих системах, швидке втручання у разі несприятливих тенденцій до збільшення використання енергоресурсів, визначення рекомендованих удосконалень і їх пріоритет, більш уважне ставлення до питань використання енергії та екології на всіх рівнях підприємства.


Cистеми енергетичного менеджменту підприємств

Розробка та впровадження системи енергетичного менеджменту є першочерговим енергозберігаючим заходом для всіх промислових підприємств

Розробка енергетичного паспорту підприємства, будівлі

Енергетичний паспорт (енергопаспорт), призначений для відображення фактичної наявності енергогенеруючого, енергоспоживаючого та

Енергоаудит підприємства

енергетичний аудит об'єктів електроенергетики, енергетичний аудит об'єктів теплоенергетики, енергетичний аудит об'єктів теплопостачання, енергетичний аудит систем холодопостачання, енергетичний аудит котелень

Розрахунок норм питомих витрат ПЕР

Питомі норми (нормування питомих витрат ПЕР) - це визначення об'єктивно необхідної величини їх споживання на одиницю виробленої продукції, виконаних робіт або наданих послуг

Тепловізійне обстеження

За підсумками тепловізійного обстеження ви зможете усунути виявлені конструктивні недоліки і порушення, підвищивши тим самим рівень теплозахисту об'єкта.

Енергоефективне проектування

Найважливіша відмінність полягає в тому, що на етапі проектування існує можливість вибору в таких областях, як основні проектні параметри установки