Розрахунок норм питомих витрат ПЕР

  Норми питомих витрат ПЕР на одиницю виробленої продукції (питомі норми), нормування питомих витрат ПЕР у суспільному виробництві України здійснюється відповідно до Закону України «Про енергозбереження» та постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 786 «Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві» і проводиться на всіх рівнях управління суспільним виробництвом.
  
    Питомі норми (нормування питомих витрат ПЕР) - це визначення об'єктивно необхідної величини їх споживання на одиницю виробленої продукції, виконаних робіт або наданих послуг встановленої якості в конкретних умовах виробництва.
  
     Нормування питомих витрат ПЕР на всіх рівнях управління суспільним виробництвом здійснюється відповідно до вимог міжгалузевих, галузевих та регіональних методик нормування, у яких враховуються основні особливості технологічних процесів конкретного виробництва.
 
     Нормування споживання ПЕР є ефективним інструментом контролю за раціональним споживанням ПЕР та прийняття обгрунтованих рішень з енергоефективної модернізації підприємств. Розробка, аналіз і використання норм споживання ПЕР є важливою складовою частиною проведення енергоаудитів підприємств і будівель, а також впровадження систем енергетичного менеджменту.

  УКРСОЦПРОЕКТ пропонує провести розрахунок норм питомих витрат електричної і теплової енергії на підприємствах, що надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, теплопостачання, а також підприємствах, на яких поставлено завдання привести витрати ПЕР у відповідність із нормами.