Розробка енергетичного паспорту підприємства, будівлі

   УКРСОЦПРОЕКТ пропонує таку послугу як розробка (коригування) енергетичного паспорта підприємства, розробка енергопаспорта будівлі.

     Енергетичний паспорт (енергопаспорта) підприємства призначений для відображення фактичної наявності енергогенеруючого, енергоспоживаючого та енергопостачального обладнання, енергоспоживаючих технологічних процесів, цехів, дільниць, споруд та ін., їх характеристик, та стану використання паливно-енергетичних ресурсів у виробництві, залучення до енергетичного балансу вторинних енергетичних ресурсів, відновлюваних та альтернативних джерел енергії та інші відомості, які забезпечують можливість аналізу стану енергоспоживання підприємства і ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів (далі — ПЕР) та розробки заходів з енергозбереження, розвитку та технічного переозброєння.

     Паспорт заповнюється в одному примірнику і зберігається на енерговикористовуючих підприємствах. Це можуть бутизокрема, промислові, будівельні, транспортні, сільськогосподарські, комунальні, культурно-побутові, а також промислово-виробничі та районні котельні, підприємства об'єднаних котелень та теплових мереж усіх форм власності та підпорядкування, які мають проектну потужність по споживанню ПЕР (приведених до умовного палива) за рік не менше, ніж 1000 т у.п.., або теплової енергії — 3000 Гкал і більше, незалежно від джерел їх надходження, або з приєднаною електричною потужністю, незалежно від джерел, 100 кВт і більше.

     Термін дії паспорта — 5 років. Загальна звірка та внесення змін до власного екземпляр енергетичного паспорта здійснюється підприємством до 1 березня поточного року.

     Енергетичний паспорт будівлі (Енергопаспорта будівлі) розробляється згідно постанови про правила розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві або реконструкції з метою отримання реальної інформації про фізико-технічний стан будівлі. 
  Енергетичний паспорт будівлі (Енергопаспорта будівлі) містить наступну інформацію: геометричні характеристики будівлі, теплотехнічні показники (термічне опір) зовнішніх огороджувальних конструкцій будівлі, а також енергетичні показники будівлі. 
  Також енергетично паспорт будівлі (Енергопаспорта будівлі) містить допустимі нормативні показники теплотехнічних і енергетичних характеристик будівлі, що дає можливість контролюючим органам, інвесторам або покупцям зрозуміти, до якого класу енергетичної ефективності належить цей будинок і які заходи з енергозбереження необхідно проводити в найближчому майбутньому.