Енергоефективне проектування

  У процесі енергоефективного проектування використовуються ті ж самі технічні знання, підходи й методи, що і в процесі енергоаудиту на існуючих підприємствах. Найважливіша відмінність полягає в тому, що на етапі проектування існує можливість вибору в таких областях, як основні проектні параметри установки, використовуваний виробничий процес, основне виробниче обладнання і т.д., як показано на рис.2.5.
Рисунок 2.5: Області, які можуть бути предметом діяльності на етапах проектування та експлуатації

   Ця відмінність створює можливості для застосування енергоефективних рішень і технологій, впровадження яких на існуючих підприємствах може виявитися неможливим або вкрай витратним. У багатьох енергоефективних проектах досягаються обсяги енергозбереження, що становлять 20 — 30% від загального енергоспоживання. Ці величини значно перевершують те, що може бути досягнуто в результаті енергоаудитів на діючих підприємствах.
  Вибір енергоефективної технології для виробничого процесу є найважливішим елементом енергоефективного проектування, заслуговуючим особливої уваги, оскільки можливість вибору технології, як правило, представляється лише при будівництві нового або масштабної модернізації існуючого підприємства. У багатьох випадках саме з вибором оптимальної технології пов'язаний найбільший потенціал енергозбереження.
  
  УКРСОЦПРОЕКТ пропонує на етапі планування будівництва нового підприємства або установки, або великої реконструкції існуючих об'єктів оцінити витрати, пов'язані з енергоспоживанням виробничих процесів, обладнання та допоміжних систем на протязі всього терміну служби об'єкта. У багатьох випадках може з'ясуватися, що витрати, пов'язані з енергоспоживанням, складають значну частину сукупної вартості володіння, що розраховується для всього терміну служби підприємства та установки. Відповідні приклади для типового промислового обладнання наведені на рис.2.3.
Малюнок 2.3: Складові сукупної вартості володіння для типового промислового обладнання (в розрахунку на десятирічний термін служби)

  
  УКРСОЦПРОЕКТ рекомендує організовувати роботи по енергоефективному проектуванню в кілька етапів, наприклад:
  • оцінка даних по енергоспоживанню і визначення пріоритетних областей;
  • мінімізація потреб в енергії та застосування найкращої доступної технології;
  • внесок у вироблення проектних рішень, включаючи рішення по системах КВП;
  • оцінка якості організації тендерів;
  • діяльність на етапі реалізації проекту.

    Кожен етап робіт повинен завершуватися поданням конкретних результатів, що дозволяють компанії вибрати пріоритетні галузі для подальшого аналізу.

  Для забезпечення найкращих можливих результатів процесу енергоефективного проектування доцільно слідувати наведеним нижче принципами:
  • незважаючи на те, що багато параметрів передбачуваних інвестицій ще не визначені на початку етапу концептуального / базового проектування, діяльність по енергоефективному проектуванню повинна починатися саме в цей період, щоб забезпечити максимальний економічний ефект і не затримувати подальший процес проектування;
  • всі дані по енергоспоживанню і відповідним витратам за термін служби проектованого об'єкта повинні бути розраховані або отримані на початку етапу концептуального / базового проектування. Вкрай важливо, щоб всі дані по енергоспоживанню були представлені для оцінки особі або організації, відповідальним за енергоефективне проектування. Часто постачальники і виробники не мають можливості або відмовляються надати дані на цьому етапі; в такому випадку необхідні параметри повинні бути оцінені іншими засобами. Збір даних може здійснюватися в рамках процесу проектування або окремо від неї;
  • в якості консультанта, що здійснює діяльність по енергоефективному проектуванню, повинна залучатися компанія, незалежна від проектувальників, постачальників обладнання, підрядників, як показано на рис.2.6..

Малюнок 2.6: Рекомендована схема організації процесу планування і проектування нових об'єктів, що включає консультанта по енергетиці