Еколого і енергоефективна схема теплопостачання

  Документ розробляється для населених пунктів з метою вибору оптимального варіанту надійного теплозабезпечення споживачів з урахуванням особливостей теплопостачання об'єкта. Тому основним завданням при розробці схеми теплопостачання є підвищення економічної ефективності централізованої системи теплопостачання до нормативних вимог в цілому, зниження втрат теплової енергії в мережах і будівлях, підготовка переходу до використання альтернативних видів палива та енергії і т.п.

  Схема розробляється відповідно до чинних нормативних документів на період до 10 років. При оптимізації схеми теплопостачання детально аналізується існуюча ситуація і будується енергетичний баланс системи, на основі якого виявляються основні втрати теплової енергії.

  З урахуванням особливостей системи теплопостачання кожного об'єкта розробляється ряд заходів щодо підвищення її ефективності. Серед запропонованих заходів, як правило, розглядаються наступні:

  • Модернізація існуючих котелень, обладнання яких морально й технологічно застаріло;
  • Модернізація теплових пунктовс метою зменшення втрат при розподілі теплової енергії;
  • Будівництво нових котелень;
  • Перепідключення частини споживачів до інших котельним з метою зменшення протяжності теплових мереж;
  • Повна або часткова децентралізація споживачів з установкою автономних квартирних котелень;
  • Переклад котелень на альтернативні види палива, зокрема, використання твердопаливних котлів
  • Використання відновлюваних джерел енергії (сонячні колектори, теплові насоси тощо);
  • Зменшення споживання теплової енергії за рахунок термомодернізації (утеплення) будівель
  • І інші заходи.
  Кожен із запропонованих заходів обгрунтовується з урахуванням економічного ефекту кожного з них.

  В результаті впровадження еколого-і енергоефективних схеми тепло споживання можна домогтися підвищення ефективності системи в кілька разів. Крім того, документація по оптимізації схеми теплопостачання є обгрунтуванням залучення бюджетних коштів та кредитних ресурсів для модернізації системи теплопостачання міста.

  Компанія ТОВ «УКРСОЦПРОЕКТ» має досвід у розробці та захисті подібних схем теплопостачання. Для отримання більш детальної інформації Ви можете проконсультуватися з фахівцями нашого проектного відділу.