Схема оптимізації водопостачання і водовідведення міста

  Розробка схеми оптимізації систем водопостачання і водовідведення здійснюється відповідно до Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України" на 2011-2020 роки.

  Схема оптимізації систем водопостачання і водовідведення являють собою комплексні програмні документи, в яких на основі всебічного аналізу сучасного стану систем водопостачання та водовідведення в цілому і їх окремих елементів, здійснюється виявлення "вузьких місць", розробка комплексу заходів щодо їх усунення, а також з розвитку систем водопостачання і водовідведення з метою підвищення якості води та ефективності очистки стічних вод, надійності роботи систем водопостачання та водовідведення, забезпечення раціонального використання матеріальних і енергетичних ресурсів у водопровідно-каналізаційному господарстві.

  Впровадження оптимізованих схем водопостачання та водовідведення дозволяє усунути основні проблеми, що виникають при експлуатації системи, а також підібрати оптимальне обладнання, що дозволить отримувати додатковий економічний ефект.

  Підстава для розробки схеми оптимізації систем водопостачання і водовідведення - Закон України «Про питну воду та питне водопостачання», Загальнодержавна програма "Питна вода України» на 2006-2020 роки, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства з питань житлово- комунального господарства України від 23.12.2011 № 476 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розробки схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення.