Будівництво та реконструкція теплових пунктів

                                                                       
Згідно затвердженого технічного завдання УКРСОЦПРОЕКТ розробить проект будівництва або реконструкції (модернізації) теплового пункту із застосуванням енергоефективного обладнання.  
    
  Фахівці розроблять проект теплового пункту, який передбачає розміщення обладнання, арматури, приладів контролю, управління та автоматизації, за допомогою яких здійснюється:
  • перетворення виду теплоносія або його параметрів;
  • контроль параметрів теплоносія; регулювання витрати теплоносія і розподіл його по системам споживання теплоти; відключення систем споживання теплоти;
  • захист місцевих систем від аварійного підвищення параметрів теплоносія;
  • заповнення і підживлення систем споживання теплоти;
  • облік теплових потоків і витрат теплоносія і конденсату;
  • збір , охолодження , повернення конденсату і контроль його якості , акумулювання теплоти;
  • водопідготовка для систем гарячого водопостачання.

  Тепловий пункт (ТП) - комплекс пристроїв, розташований у відокремленому приміщенні, що складається з елементів теплових енергоустановок, що забезпечують приєднання цих установок до теплової мережі, їх працездатність, керування режимами теплоспоживання, трансформацію, регулювання параметрів теплоносія і розподіл теплоносія за типами споживання. Джерелом тепла для ТП служать теплогенеруючі підприємства (котельні, теплоелектроцентралі). ТП з'єднується з джерелами і споживачами тепла за допомогою теплових мереж.
    
До складу проекту теплового пункту включається технічний паспорт, який містить:

  • короткий опис схем приєднання споживачів теплоти;
  • розрахункові витрати теплоти і теплоносіїв по кожній системі;
  • види теплоносіїв та їх параметри (робочий тиск і температуру) на вході і на виході з теплового пункту;
  • тиск в трубопроводі на введення і виведення господарсько -питного водопроводу;
  • тип водопідігрівачів, поверхня їх нагріву, число секцій або пластин по щаблях нагріву і втрати тиску по обидва середах;
  • тип, кількість, характеристики і потужність насосного обладнання;
  • тип, кількість і продуктивність обладнання для обробки води для систем гарячого водопостачання:
  • кількість і встановлену місткість баків-акумуляторів гарячого водопостачання і конденсатних баків;
  • тип і число приладів регулювання та приладів обліку кількості теплоти та води, втрати тиску в регулюючих клапанах;
  • встановлену сумарну потужність електрообладнання, очікуване річне споживання теплової та електричної енергії;
  • загальну площу і будівельний об'єм приміщень теплового пункту.