Техніко-економічне обгрунтування

  Техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) являє собою документально оформлені результати техніко-економічних досліджень, які обгрунтовують доцільність та можливості реалізації інвестиційного проекту, вибір найбільш ефективних організаційних, технічних і економічних рішень для введення в дію нових або реконструкції та модернізації діючих виробничих потужностей.
Оцінка доцільності проводиться на основі ряду економічних показників (термін окупності, NPV, IRR і т.д.). В ТЕО виробляється зіставлення переваг від впровадження проекту з капіталовкладеннями, які необхідно для цього затратити.

  ТЕО, як і енергетичний аудит є початковою стадією для енергозбереження на об'єкті. На відміну від енергетичного аудиту в техніко-економічному обгрунтуванні розглядається тільки один захід (проект) для впровадження. Однак аналіз є більш детальним та всебічним.

  Перед початком проектних робіт рекомендується проводити ТЕО для оцінки доцільності впровадження проекту, вибору його концепції, а також планування необхідних інвестицій.
  В ТЕО, як правило, розглядається кілька можливих варіантів, які можуть відрізнятися між собою незначно (наприклад, різними постачальниками обладнання) або, навпаки — бути фундаментально різними (мати різні концепції досягнення поставлених цілей). Кожен з варіантів детально опрацьовується з точки зору сильних і слабких сторін, проводиться фінансовий аналіз і, в кінцевому підсумку, робиться висновок про доцільність кожного з розглянутих пропозицій.
Результати техніко-економічного обгрунтування носять рекомендаційний характер — вибір залишається за замовником.

  Часто ТЕО є одним з документів, які вимагають інвестори для прийняття рішення про фінансування того чи іншого проекту.
  
  ТОВ «УКРСОЦПРОЕКТ» розробляє техніко-економічні обгрунтування, орієнтовані під різних інвесторів. Отримати консультацію щодо Вас цікавить ви можете у наших спеціалістів.