Енергетичний аудит

  Енергетичний аудит (енергоаудит) - це всебічна оцінка діяльності підприємства, пов'язаної з витратами на енергію різних видів, паливо, воду та деякі енергоносії, спрямована на виявлення можливості економічно ефективної оптимізації споживання енергетичних ресурсів. Результатом енергоаудиту є енергетичний паспорт.

  Енергетичний аудит служить відправною точкою для енергозбереження на об'єкті. На основі даних зі звіту формується стратегія енергозбереження на найближчу перспективу. Попередньо проведений енергетичний аудит допоможе уникнути помилок на більш пізніх стадіях енергозбереження (проектування, монтаж), і як результат, уберегти замовника від зайвих фінансових витрат. Проведення енергоаудиту є однією з вимог державних і зарубіжних програм фінансування енергозберігаючих заходів.

  УКРСОЦПРОЕКТ забезпечує проведення енергоаудитів на будь-яких об'єктах з подальшим проектуванням і впровадженням енергозберігаючих заходів. Для отримання додаткової інформації щодо проведення енергетичного аудиту ви можете звернутися до наших фахівців.

  УКРСОЦПРОЕКТ пропонує провести енергетичний аудит об'єктів електроенергетики, енергетичний аудит об'єктів теплоенергетики, енергетичний аудит об'єктів теплопостачання, енергетичний аудит систем холодопостачання, енергетичний аудит котелень та бойлерних установок, енергетичний аудит технологічних процесів, енергетичний аудит об'єктів каналізації, магістральних колекторів, очисних споруд, енергетичний аудит об'єктів водопостачання водозабірних та насосних установок, енергетичний аудит будівель і споруд, енергетичний аудит систем вентиляції, енергетичний аудит систем освітлення, енергетичний аудит систем стисненого повітря.

При проведенні енергоаудиту проводяться наступні заходи:
  • Аналіз стану систем електропостачання, теплопостачання, водозабезпечення, парку технічного обладнання промислового підприємства (об'єкта);
  • Оцінка стану систем і засобів вимірювань - прилади для обліку енергоносіїв та їх відповідність встановленим вимогам;
  • Виявлення необгрунтованих втрат;
  • Оцінка стану системи нормування енергоспоживання і використання енергоносіїв;
  • Перевірка енергетичних балансів підприємства (об'єкта);
  • Розрахунок питомих норм енерговитрат на продукцію, що випускається або види робіт;
  • Оцінка доцільності основних енергозберігаючих заходів, що реалізуються підприємством.
Енергетичний аудит включає:
  • енергомоніторингу - відстеження встановлених і фактичних параметрів енергоспоживання;
  • вимірювання (заміри) - визначення за допомогою спеціальних приладів (засобів вимірювання, засобів обліку) параметрів у контрольних точках;
  • опитування та анкетування учасників процесу виробництва або споживання енергоресурсу;
  • вивчення супутньої нормативної бази, керівних документів та інструкцій на підприємстві;
  • розрахунки економічної ефективності впровадження тих чи інших організаційних пропозицій, або інвестицій в енергозберігаючі технології (пристрої);
  • складання звіту, що містить результати проведеного енергоаудиту та рекомендації.
Результатом енергоаудиту є:
  • висновок про якість одержуваних енергоресурсів, особливо електроенергії;
  • рекомендації щодо впровадження заходів та технологій енергозбереження;
  • рекомендації з проведення заходів (у тому числі змін у технології), спрямованих на підвищення енергоефективності продукції, що випускається;
  • рекомендації по заміні споживаних енергоресурсів іншими видами ресурсів (наприклад, електроенергії на обігрів - теплом).
  Енергетичний аудит (енергоаудит) будівель і споруд перед термосанаціей (утепленням), енергетичний аудит котельних і теплових пунктів перед їх реконструкцією, є обов'язковим заходом. Також рекомендується проведення енергетичних обстежень (енергетичного аудиту) перед реконструкцією систем електропостачання, теплопостачання, водопостачання, оновленні парку технічного обладнання промислового підприємства.
Енергоаудит при термосанаціі будівель, енергоаудит при утепленні будинку і споруд, енергоаудит при реконструкції котелень, енергоаудит при реконструкції теплових пунктів, енерго аудит, аудит підприємства, аудит підприємств, енергетичний аудит. Енергетичне обстеження, енергетичні обстеження, енергопаспорта, Передпроектне обстеження, енергоаудит, енергоаудит будівель та споруд, енергоаудит підприємства, проектне обстеження об'єктів.

Будівлі та споруди

енергоаудит будівель, енергоаудит споруд, енергоаудит будівельних конструкцій, енергоаудит інженерних мереж будівель і споруд, енергоаудит режимів експлуатації інженерних систем і споруд

Системи вентиляції, підігріву повітря і кондиціонування

УКРСОЦПРОЕКТ пропонує провести енергоаудит вентиляційних установок, енергоаудит вентиляційних мереж

Системи теплопостачання

энергоаудит котельных, энергоаудит тепловых пунктов, энергоаудит системы пароснабжения, энергоаудит системы отопления, энергоаудит системы горячего водоснабжения,

Системи холодопостачання

енергоаудит холодильних установок; енергоаудит трубопроводів;дроселів;енергоаудит конденсаторів; енергоаудит випаровувачів; енергоаудит градирень;енергоаудит

Системи електропостачання

енергоаудит головних понижувальних підстанцій, енергоаудит розподільних пристроїв; енергоаудит трансформаторних підстанцій; енергоаудит електричних мереж напругою до 1000 В і вище;

Системи постачання стисненого повітря

Енергоаудит компресорних установок; енергоаудит системи охолодження повітря, енергоаудит електроприводів; енергоаудит режимів вироблення стисненого повітря; енергоаудит системи

Системи освітлення

Енергоаудит системи зовнішнього освітлення; енергоаудит системи внутрішнього освітлення; енергоаудит електричних освітлювальних пристроїв; енергоаудит освітлювальної мережі.

Системи водопостачання і каналізації

Енергоаудит насосних установок; енергоаудит нагнітального і всмоктувального трубопроводу та запірної арматури; енергоаудит насосів;енергоаудит режиму роботи системи водопостачання;

Системи обліку та контролю споживання ПЕР

Енергоаудит системи обліку та контролю споживання ПЕР; енергоаудит вузлів (точок) обліку; енергоаудит лічильників активної і реактивної енергії