Системи електропостачання

  Об'єкти енергоаудиту
  • головні понижувальні підстанції, розподільні пристрої; 
  • трансформаторні підстанції;
  • електричні мережі напругою до 1000 В і вище;
  • режим електроспоживання;
  • система обліку електричної енергії.
 
 Задачі енергоаудитора
  • визначити втрати в елементах системи електропостачання;
  • визначити планову величину електроспоживання;
  • визначити технологічну й аварійну броню;
  • скласти баланс електроспоживання за технологіями, по підрозділам і об’єкту в цілому з урахуванням видів навантаження (освітлення, силові і електротехнологічні споживачі до 1000 В і вище); 
  • оцінити ефективність електроспоживання;
  • визначити потенціал енергозбереження;
  • розробити рекомендації з впровадження енергозберігаючих заходів.

  Рекомендації щодо впровадження енергоощадних заходів
  • змінення графіка електричного навантаження об’єкта, що споживає ПЕР й окремих потужних споживачів з урахуванням тарифів на електроенергію; 
  • підвищення завантаження трансформаторів (відключення одного з двох паралельно працюючих трансформаторів при недовантаженні); 
  • замінювання недовантажених трансформаторів на трансформатори меншої потужності;
  • регулювання коефіцієнта трансформації;
  • переведення зовнішніх і внутрішніх мереж на підвищену напругу і/чи реконструкція мереж;
  • установлення пристроїв компенсації реактивної потужності;
  • установлення фільтро-компенсуючих і симетруючих пристроїв для підвищення якості електроенергії;
  • включення під навантаження резервних ліній електропередач;
  • дотримання технологічних регламентів;
  • впровадження автоматизованої системи контролю та обліку електроспоживання.