Системи холодопостачання

  Об'єкти енергоаудиту
  • холодильні установки;
  • трубопроводи;
  • дроселі;
  • конденсатори;
  • випаровувачі;
  • градирні;
  • електропривод;
  • режим роботи системи;
  • автоматизована система керування.

  Задачі енергоаудитора
  • визначити втрати в системі холодопостачання;
  • визначити планову величину споживання холоду;
  • скласти баланс споживання холоду за технологіями, по підрозділам і об’єкту в цілому;
  • оцінити ефективність споживання холоду;
  • визначити потенціал енергозбереження;
  • розробити рекомендації з впровадження енергозберігаючих заходів.

  Рекомендації щодо впровадження енергоощадних заходів
  • усунення повітря з холодоагенту і заповнення системи до потрібного рівня, очищення холодних поверхонь;
  • забезпечення теплової ізоляції трубопроводів і камер;
  • замінювання малопродуктивного чи морально застарілого, а також не завантаженого устаткування;
  • зниження витрати і величини підживлення охолоджувальної води;
  • використання теплоти, що виділяється;
  • установлення системи автоматичного регулювання температури; 
  • здійснення оптимізації вибору кількості одночасно працюючих компресорів;
  • дотримання технологічних регламентів;
  • застосування регульованого електроприводу насосів.