Управління проектами (інжинірінг)

  УКРСОЦПРОЕКТ пропонує здійснити комплекс взаємопов'язаних заходів, спрямованих на досягнення поставленої мети в рамках заданого бюджету. Управління проектами починається на початкових стадіях (енергетичний аудит, ТЕО) і триває до моменту введення об'єкта в експлуатацію.

  Найчастіше, об'єктами проектування є складні системи, які вимагають залучення великої кількості людських ресурсів. Тому, однією з функцій управління проектами є чітка координація між усіма виконавцями, залученими в роботу. Для оптимізації процесу будуються мережеві графіки, які показують всі види проведених робіт, їх взаємозв'язок між собою і плановане час на їх виконання.

  В рамках управління проектами для впровадження проектів залучаються інвестиції. Це можуть бути різні державні програми, приватні інвестори або кредитні програми. Функція управління проектами в цьому випадку - провести моніторинг інвестиційних пропозицій і вибрати найбільш вигідний варіант.

  Після отримання інвестицій настає стадія впровадження. На цій стадії проводиться пошук виконавців, готових виконати монтажні роботи, ведуться переговори з постачальниками обладнання, обмовляються терміни і бюджет на всі види робіт.

  За завершення монтажних робіт проводиться введення в експлуатацію об'єкта, підписуються всі необхідні акти і замовнику передається вся необхідна документація.